Εξειδικευμένη Μεταφορική Εταιρεία

ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η μεταφορική μας εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων από γραφεία, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία για την ασφαλή μετακίνηση των υπολογιστών, των λοιπών προϊόντων τεχνολογίας, αλλά και όλου του εξοπλισμού σας
και βρίσκουμε την πιο κατάλληλη λύση για την σήμανση και αρίθμηση όλων των αντικειμένων.

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ:

+836

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

+1250

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

+65.000km

ΔΙΑΝΥΣΑΜΕ

+750k KG

ΑΝΥΨΩΣΑΜΕ
TOP