Ασφάλιση οικοσκευής μέσω ασφαλιστικής εταιρείας.

Ενδείκνυται για αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως έργα τέχνης.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρείες με σκοπό την ασφάλιση της οικοσκευής σας. Σε περίπτωση έργων τέχνης και αντικείμενα μεγάλης αξίας μπορούμε κατόπιν συνεννόησης να αυξήσουμε το ποσό της ασφάλισης αφού πρώτα κάποια ασφαλιστική εταιρεία κοστολογήσει ολόκληρη την οικοσκευή σας. Για την επιπλέον ασφάλιση άνω των 100.000€ των αντικειμένων σας υπάρχει επιπλέον χρέωση από το κόστος μεταφοράς. Η ασφάλεια είναι πάντα το πρώτο μας μέλημα και το δείχνουμε εμπράκτως...

TOP