Αμπαλάρουμε όλη την οικοσκευή σας.

Στις παρακάτω μετακομίσεις θα δείτε φωτογραφίες από το αμπαλάρισμα που κάνει η εταιρεία μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει σωστά το αμπαλάζ είναι το έμπειρο προσωπικό καθώς επίσης και η ποιότητα των υλικών συσκευασίας. Μπορείτε να δείτε τα υλικά συσκευασίας για μετακόμιση που χρησιμοποιούμε.
Πρώτο μας μέλημα είναι να συσκευάζουμε τα αντικείμενα ώστε να είναι πλήρως προστατευμένα απο φθορές, υγρασία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους. Αμπαλάρουμε, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, μουσικά όργανα όπως πιάνο, Μηχανήματα γραφείου, Ηλεκτρονικές Συσκευές κα...
TOP